האתר בשדרוג - הקונגרס היהודי הישראלי (IJC)

choose life Gallery

IMG_0441

"נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע… ובחרת בחיים ." דברים ל, טו.

IMG_0439IMG_0484IMG_0551IMG_0460IMG_0580IMG_0500IMG_0499IMG_0545IMG_0506IMG_0813IMG_0740IMG_0783IMG_0808IMG_0842IMG_0541IMG_0455IMG_0441IMG_0489נח קליגר 23 נח קליגר 22נח קליגר 19 נח קליגר 17 נח קליגר 16 נח קליגר 15 נח קליגר 13 נח קליגר 12 נח קליגר 11 נח קליגר 10נח קליגר 20
נח קליגר 21

נח קליגר 6

נח קליגר 4

נח קליגר


אלה תולדות נח


IMG_0496