האתר בשדרוג - הקונגרס היהודי הישראלי (IJC)

קישורים


כל הקישורים מפנים אתכם לאתרים חיצוניים, הקונגרס היהודי הישראלי אינו אחראי על התוכן באתרים אלו.

1. מגילת העצמאות באתר הכנסת
2. תמונות עיתונים מקום המדינה:

3. אתר משרד ראש הממשלה
4.  משרד החוץ הישראלי
5. משרד התיירות הישראלי
6. משרד ההסברה והתפוצות הישראלי
7. הסוכנות היהודית לישראל
8. אתר ארגון Israel21c על ישראל