האתר בשדרוג - הקונגרס היהודי הישראלי (IJC)

פעילות יומיומית של הקונגרס


הקונגרס היהודי ישראלי (הקהל) עסוק בימים אלה בהקמת התשתית הארגונית, הרכבת נשיאות הארגון, קביעת סדרי עדיפויות וארגון כינוס הפתיחה של הקונגרס אשר מתוכנן לספטמבר 2012.

בשוטף יעסוק הקונגרס ב :
1. פעילות אשר תחזק ותפרסם את העקרונות שלנו
2. מחקר בתחומים שמוגדרים במטרות שלנו
3. חיזוק העם היהודי במדינת ישראל
4. הצגת עמדתנו לבעלי השפעה בישראל ובפורומים בינאלומיים, מוסדות עולמיים, וארגונים בינלאומיים
5. ארגון כנסים בנושאים החשובים לנו
6. פעילות, שיתוף פעולה וקשר שוטף עם ארגונים יהודים בתפוצות.