האתר בשדרוג - הקונגרס היהודי הישראלי (IJC)

משרדי הקונגרס

הקונגרס הישראלי-יהודי ממוקם ברחוב רוטשילד 3, תל אביב , בית פסגות.

נא לתאם מראש טרם הגעה אלינו. בטל': 03-6444688.

בתודה,

הנהלת הקונגרס הישראלי-יהודי