האתר בשדרוג - הקונגרס היהודי הישראלי (IJC)

מטרות הקהל – הקונגרס הישראלי יהודי


מטרות הקונגרס היהודי הישראלי (הקהל)
שלום רב,
להלן יובא פירוט המטרות אשר הצבנו בפנינו ואשר מנחות את פעולותינו מיום הקמת הארגון. יצוין כי סדר המטרות אינו משקף את חשיבות הנושא.

1. קידום העיקרון של מדינת ישראל כמדינת היהודים וחיזוק יסודותיה היהודיים והדמוקרטיים של מדינת ישראל ברוח מגילת העצמאות.
מדינת ישראל, ביתו ההיסטורי של העם היהודי, הוקמה בארץ ישראל מתוקף אישור אומות העולם. אנו מאמינים בצדקתה של מדינת ישראל כמדינת היהודים הדמוקרטית המהווה בית לכל יהודי העולם.
אנו מאמינים בחיזוק האופי היהודי על כל גווניו במדינת ישראל. חובתה של מדינת ישראל כמדינת היהודים לשמור על אופייה הדמוקרטי ועל יתר הערכים המופיעים במגילת העצמאות: "מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות". מדינת ישראל מעניקה שוויון זכויות לכל אזרחיה ללא הבדל דת גזע או מין. הקונגרס היהודי ישראלי תומך בשוויון מוחלט בין כל אזרחי המדינה, לרבות יהודים, ערבים, בדואים, דרוזים, צ’רקסים וכל יתר תושבי המדינה. הקונגרס היהודי הישראלי תומך בחלוקה שוויונית של החובות ושל הזכויות במדינה ובמציאת פתרונות שיאפשרו לכל תושביה לתרום למדינה באופן שווה. בנוסף יקדם הקונגרס היהודי הישראלי שיתוף פעולה ודיאלוג עם הדתות האחרות ועם המיעוטים החיים במדינת ישראל.

2. חיזוק הקשרים ההדדיים בין הקהילה היהודית בישראל ואלו שבאירופה.
מתוך הכרה בקשרים ההיסטוריים בין אירופה לישראל, הקונגרס היהודי הישראלי ישאף להעמקת יחסי הגומלין על כל גווניו בין הקהילה היהודית בישראל לבין הקהילות היהודיות באירופה ולהיות שופרם ובחיזוק מעמדה של ישראל כמדינת העם היהודי  בקרב הקהילה האירופאית:
•    אנו מאמינים שעל העם היהודי להיות מאוחד ומלוכד, הן בישראל והן בתפוצות. הקונגרס היהודי הישראלי יפעל ללא הרף לחיזוק קשרים אלה והידוקם בפעילות מתמדת בכל מקום נדרש.
•    אנו מאמינים כי במהלך 2,000 שנות גלותו ברחבי העולם תרם העם היהודי תרומה אדירה לאנושות במגוון רחב של דיסציפלינות, לרבות במדעים המדויקים, מדעי החברה ומדעי הרוח; ברפואה, בפילוסופיה, בספרות, באומנות, וכו’. אנו נפעל לשימור זיכרון תרומה זו והפצתה ברחבי העולם על מנת שהעם היהודי ייזכר באחד העמים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה של האנושות .
•    הקונגרס היהודי הישראלי מכיר בעובדה שבקרב הקהילה היהודית במדינת ישראל ישנן אנשים רבים שהינם בעלי אזרחות כפולה, לרבות אזרחויות אירופיות. אנו נפעל לחזק את הקשרים בין אזרחים אלו לבין הקהילות היהודיות בארצות מוצאם.
•    הקונגרס יפעל להיות שותף מלא בכל הפורומים, הארגונים והמוסדות הבינלאומיים הן היהודיים והן אלו שאינם יהודיים, וזאת על מנת לקדם את ענייניה של מדינת ישראל והקהילה היהודית במדינת ישראל.

3. שימור המסורת היהודית בישראל ובתפוצות.
אנו מאמינים כי אנו מצווים לזכור תמיד מאין באנו ולאן פנינו מועדות. המסורת היהודית ליכדה אותנו כעם ייחודי במשך דורי דורות ואנו נפעל לשמור ולחזק את המסורת היהודית על כל גווניה הן בקרב יהודי מדינת ישראל והן בקרב יהודי התפוצות.

4. קידום ענייניה של הקהילה היהודית בישראל.
הקונגרס היהודי הישראלי יפעל לקדם את ענייניה ו וזכויותיה של הקהילה היהודית במדינת ישראל בתחום החינוך ובהעמקת הקשר ההיסטורי של העם היהודי למדינת ישראל. אנו תומכים בחיזוק החינוך היהודי על כל גווניו בכל בתי הספר היהודיים בישראל. בנוסף, הקונגרס יעמיק את הקשר ההיסטורי של העם היהודי למדינת ישראל באמצעות מחקר, חינוך וקידום המורשת היהודית ואתרי ההיסטוריה היהודיים ברחבי מדינת ישראל.

5.  הנצחה נאותה של זכר השואה.
הקונגרס היהודי הישראלי יפעל בכל דרך אפשרית להנציח את זכר השואה אשר התרחשה באירופה וצפון אפריקה. אנו מאמינים שעל כל מדינה, בה התרחשו זוועות השואה כנגד יהודים, לחוקק חוקים אשר ינציחו את הזיכרון ויילחמו בכל ביטוי של אנטישמיות או הכחשת השואה. הקונגרס גם רואה בחשיבות עליונה תמיכה בניצולי שואה נזקקים וקורא לממשלת ישראל לסייע להם בכל הדרוש. בנוסף תומך הקונגרס בהשבת רכוש שנגזל הן ממוסדות וקהילות יהודיות והן ממשפחות יהודיות בתקופת השואה בכל המדינות הנוגעות לעניין. אנו נבצע מחקרים בנושא ונפעל בכל הדרכים לקידום מטרות אלו.

6.  התנגדות לכל ביטוי של אנטישמיות או גזענות.
הקונגרס היהודי ישראלי מגנה בכל תוקף אנטישמיות, אפליה וגזענות ויילחם למניעתם וזאת מתוך אמונה בשוויון בין כל בני-האדם באשר הם.

7.  קידום ותמיכה בענייניה של מדינת ישראל בקהילה הבינלאומית.
הקונגרס היהודי הישראלי יילחם במסע הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל, אשר גורמים קיצוניים מנהלים כיום נגדנו. אנו נפעל על מנת לאזן את התוכן התקשורתי העולמי ביחס לבעיות הרבות בעולם וכן להדגיש את ההישגיים הרבים והמרשימים שמדינת ישראל הגיע אליהם במהלך שנות קיומה.

8. קידום תוכניות להגברת הסולידריות בעם היהודי בישראל ובתפוצות.
הקונגרס היהודי הישראלי מודאג מהפילוגים בעם היהודי, הן בישראל והן בתפוצות. אנו קוראים על כל העם היהודי להישאר מלוכדים למען חוסנה של מדינת ישראל וקיומו של העם היהודי.
לדוגמא הפערים החברתיים הגדלים במדינת ישראל, עימותים בין דתיים וחילונים, חילוקי דעות בין קצוות במפה הפוליטית בישראל ומחוצה לה. הקונגרס היהודי הישראלי תומך בצעדים הננקטים על ידי ממשלת ישראל לצימצום עימותים אלה. בנוסף יתמוך הקונגרס בתכניות חינוכיות, אשר יסייעו לקבוצות שונות בעם היהודי להגיע להבנה עמוקה יותר אחד של השני ולעבוד יחד לקידום עם ישראל כולו.