האתר בשדרוג - הקונגרס היהודי הישראלי (IJC)

חזון הקהל- הקונגרס הישראלי יהודי


החזון של הקונגרס היהודי הישראלי הינו: "קידום העיקרון של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי"